شرکت بازرگانی آرا
شرکت بازرگانی آرا
نمایندگی انحصاری آسانسور پنوماتیک (وکیوم) توربو در ایران
طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام